Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Posledná známa cena na burze po ukončení obchodovania k 27.09.2023
J&T ARCH INV EUR H 1,3100
J&T ARCH INV CZK H 1,4200

26. 9. 2023

Záznam konferencie pre investorov

Zoznámte sa s výsledkami fondu za druhý štvrťrok roku 2023 a novými akvizíciami. Záznam z konferencie pre investorov, ktorá sa konala v pondelok 25. septembra 2023, a prezentáciu výsledkov môžete vidieť na adrese konference.jtarchinvestments.cz

25. 9. 2023

J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel druhý štvrťrok s eurovým zhodnotením 2,82 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS nadviazal na predchádzajúce silné štvrťroky a pokračoval vo veľmi solídnom raste. Druhý štvrťrok tohto roka uzavrel so zhodnotením 2,82 % v prípade eurovej triedy investičných akcií, respektíve 3,85 % v prípade korunovej triedy. Za posledných dvanásť mesiacov teda dosiahlo vyhlasované zhodnotenie eurovej rastovej triedy investičných akcií 8,84 %, v prípade korunovej rastovej triedy 14,93 %.

Hlavným dôvodom pozitívneho výsledku bolo pokračujúce robustné zhodnotenie najväčšej investičnej platformy podporenej partnerstvom s Danielom Křetinským, najmä precenenie podielu v Energetickom a průmyslovom holdingu a v spoločnostiach EC Investments a Supratuc2020.

Koncom marca fond vydal dve nové dividendové triedy investičných akcií (J&T ARCH IN CZK HD a J&T ARCH IN EUR HD), takže od druhého štvrťroka bude J&T ARCH vyhlasovať štyri ceny investičných akcií. Eurová dividendová trieda sa zhodnotila o 2,85 % a druhý štvrťrok uzavrela na úrovni 51,425 EUR1 za akciu. Korunová dividendová trieda CZK sa za dané obdobie zhodnotila o 3,76 % na 1 037,6 CZK2. Hodnota rastovej korunovej triedy investičných akcií ku koncu štvrťroka predstavovala 1,2828 EUR na akciu a 1,3856 CZK na akciu.

Primárny úpis nových investičných akcií v druhom štvrťroku dosiahol 123 miliónov EUR (približne 2,9 miliardy CZK) a objem aktív fondu k 30. júnu 2023 po zohľadnení tejto skutočnosti dosiahol 1,68 miliardy EUR (t. j. 39,79 miliardy CZK).


Kontakt pre médiá:
Milan Janásik, PR manažér, e: janasik@jtbanka.sk, m: +421 911 821 581


1 Hodnota EUR dividendovej triedy investičnej akcie k 30. 6. 2023 je 51,4246 EUR.
2 Hodnota CZK dividendovej triedy investičnej akcie k 30. 6. 2023 je 1 037,6487 CZK.

20. 9. 2023

Spoločný fond J&T ARCH Investments a Michala Šnobra, J&T MS 1 SICAV, ukončuje súdny spor so spoločnosťou Venator Materials PLC

Dňa 25. 7. 2023 schválil súd v Texase reštrukturalizačný plán počítajúci s tým, že veritelia sa stanú novými majiteľmi spoločnosti a akcie súčasných akcionárov budú zrušené bez náhrady. Venator je britskou spoločnosťou, pričom samotná spoločnosť si vybrala na implementáciu plánu cestu, ktorá vyžaduje schválenie určitých bodov na valnom zhromaždení súčasnými akcionármi. Fond na valných zhromaždeniach v júli a následne aj v auguste hlasoval proti predloženým bodom v snahe ochrániť svoju investíciu. No po diskusii s americkými a britskými právnikmi dospel fond k názoru, že k implementácii plánu by v dohľadnej budúcnosti aj tak došlo (pozn. možnosť nechať plán schváliť insolvenčným súdom vo Veľkej Británii) a pokračovanie sporu by viedlo iba k ďalším materiálnym výdavkom spojeným s právnymi poradcami a predovšetkým k potenciálnej sankcii zo strany amerického súdu za nerešpektovanie jeho rozhodnutia.

Ukončenie sporu predstavuje pre fond definitívnu bodku za týmto projektom. Pri racionálnom zhodnotení súčasnej situácie, predovšetkým pri vyhodnotení možných rizík, dospel fond po konzultácii s poradcami k rozhodnutiu v obchodnom spore, a teda aj projekte nepokračovať. Vyrovnanie s Venatorom bude fondu kompenzovať súdne náklady vo výške 2,5 milióna dolárov, pričom protihodnotou bude súčinnosť fondu pri ďalšom hlasovaní na valnom zhromaždení, ktoré implementáciu plánu umožní. Strata 100 % investície fondu však bohužiaľ zostáva.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte:

Monika Veselá, PR manažérka, e: mvesela@jtbank.cz, m: +420 604 333 320.

20. 9. 2023

Konferencia pre investorov

Pozývame vás na videokonferenciu pre investorov fondu J&T ARCH, ktorá sa bude konať v pondelok 25. septembra 2023 od 17.00 hod. V rámci konferencie vás zoznámime s výsledkami fondu za druhý kvartál roku 2023, s novými akvizíciami a plánmi do budúcna.

Ako sa ku konferencii pripojiť, zistíte v pozvánke.

3. 7. 2023

Oznámenie o výške primárneho úpisu J&T ARCH INVESTMENTS podfond za 2. štvrťrok 2023

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov (ďalej len „Fond“), oznamuje, že v priebehu 2. štvrťroka 2023 dosiahla výška primárneho úpisu za všetky triedy investičných akcií 66 567 300 EUR a 1 332 634 700 Kč.

Prostriedky boli približne zo 65 % použité na navýšenie investície vo fonde J&T ALLIANCE prostredníctvom nákupu investorskej triedy investičných akcií. Zostávajúcu časť Fond umiestnil do inštrumentov so splatnosťou do jedného roka a plánuje ich využiť na ďalšie investície.

Informácia o presnom počte novoupísaných investičných akcií v rámci jednotlivých tried bude oznámená ihneď po vyhlásení ich hodnôt k 30. júnu 2023 s očakávaným dátumom zverejnenia v druhej polovici septembra tohto roka.

29. 6. 2023

Záznam konferencie pre investorov

Zoznámte sa s výsledkami fondu za prvý štvrťrok roku 2023 a novými akvizíciami. Záznam z konferencie pre investorov, ktorá sa konala v stredu 28. júna 2023, a prezentáciu výsledkov môžete vidieť na adrese konference.jtarchinvestments.cz

26. 6. 2023

J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel prvý kvartál s eurovým zhodnotením 4,56 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel prvý štvrťrok tohto roku s rekordnými výsledkami, keď investorom priniesol zhodnotenie vo výške 4,56 % v prípade eurovej triedy investičných akcií, respektíve 5,6 % v prípade triedy korunovej. Fond tak aj napriek neľahkej súčasnosti nadviazal na výsledky minulého roka a svoj výkon ešte akceleroval.

Hlavnými efektmi, ktoré stáli za týmto mimoriadnym zhodnotením, boli predovšetkým pokračujúce robustné zhodnotenie najväčšej individuálnej investície fondu, t. j. podielu v skupine Energetický a priemyselný holding (EPH), a ďalej nárast trhovej ceny verejne obchodovaných akcií v portfóliu. Najväčší efekt v tomto smere mali akcie banky Moneta Money Bank (Moneta), v menšej miere aj akcie ČEZ.

K 31. marcu 2023 predstavovala hodnota eurovej investičnej akcie 1,2476 EUR, českej 1,3342 Kč.

Primárny úpis nových investičných akcií v prvom štvrťroku predstavoval 2,8 miliardy Kč (zhruba 120 miliónov eur) a objem aktív fondu tak po jeho zohľadnení dosiahol 35,47 miliardy Kč (teda 1,51 miliardy eur).

S detailmi hospodárenia fondu sa môžete oboznámiť v liste investorom.

22. 6. 2023

Konferencia pre investorov

Pozývame vás na videokonferenciu pre investorov nášho fondu, ktorá sa bude konať v stredu 28. júna 2023 od 17.00 hod. V rámci konferencie vás oboznámime s výsledkami fondu za prvý kvartál roku 2023, s novými akvizíciami a plánmi.Pozývame vás na videokonferenciu pre investorov nášho fondu, ktorá sa bude konať v stredu 28. júna 2023 od 17.00 hod. V rámci konferencie vás oboznámime s výsledkami fondu za prvý kvartál roku 2023, s novými akvizíciami a plánmi.

Ako sa ku konferencii pripojiť, zistíte v pozvánke.

13. 6. 2023

J&T ARCH INVESTMENTS vydáva dividendové triedy investičných akcií

Fond J&T ARCH INVESTMENTS na konci marca upísal dividendové triedy investičných akcií (CZK HD a EUR HD), ktoré tak dopĺňajú aktuálne rastové triedy. Novopridané triedy investičných akcií sú späté s právom na výplatu dividendy, ktorá bude vyplácaná 1× za rok na základe hospodárskeho výsledku tejto triedy investičných akcií za kalendárny rok. Rozhodnutie o výplate dividendy prebehne na rokovaní riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa spravidla koná na konci júna, pričom očakávaný výplatný termín dividendy by mal byť v priebehu septembra.

Dividendová korunová trieda investičných akcií (CZK HD) je obchodovaná na Burze cenných papierov Praha. Jej nominálna hodnota bola stanovená na 1,000 Kč.

Prijatie eurovej triedy dividendových investičných akcií s nominálnou hodnotou 50 EUR na obchodovanie na Burze cenných papierov v Prahe je predmetom rokovania. Definitívne rozhodnutie bude prijaté v priebehu nasledujúcich mesiacov.

5. 6. 2023

Vyjadrenie J&T ARCH INVESTMENTS k aktuálnej situácii týkajúcej sa spoločnosti Venator Materials PLC

Fond J&T ARCH INVESTMENTS je vlastníkom 70 % investičných akcií J&T MS 1 SICAV a.s. Fond J&T MS 1 drží k dnešnému dňu 14,25 % podiel v spoločnosti Venator Materials PLC (VNTR), ktorá je jedným z najväčších výrobcov titánovej beloby a výkonnostných chemických aditív na svete s ročnými tržbami presahujúcimi 2 mld. USD.

Investičná téza, s ktorou J&T ARCH INVESTMENTS spoločne s Michalom Šnobrom transakciu realizoval, sa opierala o predpoklad, že trhová hodnota chemických závodov po započítaní dlhu je výrazne vyššia ako trhové ocenenie spoločnosti.

VNTR sa posledné tri kvartály stretával s veľmi nepriaznivými trhovými podmienkami v podobe vysokých cien energií a iných vstupov a najmä s významným poklesom dopytu po komoditách. V celom odvetví predstavoval v roku 2022 medziročný pokles viac ako 35 – 40 %, prepad pokračoval aj v prvom a druhom kvartáli roku 2023, a to prakticky naprieč všetkými svetovými producentmi.

Negatívna situácia, o ktorej sme už predtým informovali, vygradovala dňa 14. 5. 2023, keď manažment VNTR podal návrh na ochranu pred veriteľmi v rámci tzv. Kapitoly 11. O navrhnutom pláne reštrukturalizácie teraz rozhoduje súd v Texase. Súdne pojednávanie sa začalo hneď 16. 5. 2023 a spoločnosť predpokladá, že nebude trvať dlhšie ako 65 dní od momentu podania návrhu.

Súčasťou navrhnutého reštrukturalizačného plánu zo strany manažmentu VNTR je aj návrh na vymazanie všetkých podielov existujúcich akcionárov, t. j zrušenie týchto akcií a odovzdanie spoločnosti jej veriteľom. Manažment tiež uviedol, že ku dňu podania návrhu mal plán podporu naprieč všetkými veriteľskými triedami u viac ako 94 % držiteľov každej emisie dlhu. Zároveň bolo dňa 15. 5. 2023 z rozhodnutia regulátora začaté stiahnutie akcií VNTR z obchodovania na newyorskej burze. Titul je tak teraz možné obchodovať iba prostredníctvom OTC trhu.

V reakcii na vyššie uvedené kroky podal fond J&T MS 1 dňa 31. 5. 2023 žiadosť adresovanú americkému regulátorovi a súdu, v ktorej požaduje zriadenie tzv. Equity committee, ktorá má za cieľ obhajovať záujmy akcionárov v rámci procesu podľa Kapitoly 11.

K 31. 12. 2022 (teda dátumu poslednej vyhlasovanej NAV) predstavovala pre J&T ARCH INVESTMENTS investícia do J&T MS 1 menej ako 0,5 % (6,4 mil. EUR) portfólia, čo zodpovedalo trhovej cene 0,54 USD/akcia. Aj v prípade pesimistického scenára tým tak portfólio ani výkonnosť celého fondu J&T ARCH INVESTMENTS materiálne ohrozené nebudú.

5. 4. 2023

Oznámenie o výške primárneho úpisu J&T ARCH INVESTMENTS podfond za 1. štvrťrok 2023

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov („Fond“), oznamuje, že v priebehu 1. štvrťroku 2023 dosiahla výška primárneho úpisu za všetky triedy investičných akcií 10 000 000 EUR a 2 610 900 000 Kč.

Prostriedky boli približne zo 74 % použité na navýšenie investície vo fonde J&T ALLIANCE prostredníctvom nákupu investorskej triedy investičných akcií. Zostávajúcu časť Fond umiestnil do inštrumentov so splatnosťou do jedného roka a plánuje ich využiť na ďalšie investície.

Informácia o presnom počte novoupísaných investičných akcií v rámci jednotlivých tried bude oznámená bezprostredne po vyhlásení ich hodnôt k 31. marcu 2023 s očakávaným dátumom zverejnenia v druhej polovici júna tohto roku.

Adam Tomis, člen investičného výboru fondu, v tejto súvislosti uviedol: „Pokračujúci silný záujem zo strany investorov nás veľmi teší. Verím, že aj vďaka nedávno publikovaným silným výsledkom za štvrtý štvrťrok roku 2022 bude pokračovať.“

29. 3. 2023

J&T ARCH INVESTMENTS zarobil na výkonnosti skupiny EPH a posilnil pozíciu v Moneta Money Bank

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS vo štvrtom kvartáli 2022 dosiahol najlepšie zhodnotenie minulého roka. Za pozitívnymi výsledkami stojí predovšetkým pretrvávajúca výkonnosť najväčšej investície fondu, skupiny EPH. Investori fondu tak dosiahli zhodnotenie za posledných 12 mesiacov vo výške 3,21 % v prípade eurovej triedy investičných akcií, respektíve 8,9 % v prípade korunovej triedy*.

Popri pozitívnych výsledkoch skupiny EPH rast fondu podporil aj zlepšený výhľad hospodárenia slovenského maloobchodného reťazca Terno a nárast trhovej ceny akcií Moneta Money Bank, v ktorej fond navýšil svoju pozíciu na súčasnú úroveň 10,39 %. Navyše udelený súhlas od ČNB fondu umožňuje svoj podiel navyšovať až na 19,99 %.

Posledný kvartál roku 2022 fond uzavrel so zhodnotením eurovej triedy akcií o 2,91 % na hodnote 1,1932 eura za akciu, korunová trieda priniesla zhodnotenie vo výške 4,41 % a rok uzavrela na hodnote 1,2634 koruny za akciu.

Celkový objem fondu ku koncu roka predstavoval 1,3 miliardy eur.

S detailmi hospodárenia fondu sa môžete oboznámiť v liste investorom.* Rozdiel medzi zhodnotením eurovej a korunovej triedy investičných akcií je spôsobený pretrvávajúcim rozdielom medzi úrokovými sadzbami denominovanými v českej korune a eure, ktorý na fondom uzatváraných zaisťovacích derivátoch začiatkom štvrtého štvrťroka dosiahol 1,5 %.

28. 3. 2023

Záznam konferencie pre investorov

Zoznámte sa s výsledkami fondu za štvrtý štvrťrok roku 2022 a novými akvizíciami. Záznam z konferencie pre investorov, ktorá sa konala v pondelok 27. marca 2023, a prezentáciu výsledkov môžete vidieť na adrese https://konference.jtarchinvestments.cz/.

22. 3. 2023

Konferencia pre investorov

Pozývame vás na videokonferenciu pre investorov nášho fondu, ktorá sa bude konať v pondelok 27. marca 2023 od 17. hodiny. V rámci konferencie vás zoznámime s výsledkami fondu za štvrtý kvartál roku 2022, s novými akvizíciami a plánmi.

Ako sa ku konferencii pripojiť, zistíte v pozvánke (PDF).

10. 1. 2023

J&T ARCH INVESTMENTS vstupuje do poľnohospodárskeho sektora prostredníctvom financovania jednej z najväčších akvizícií posledného obdobia

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, poskytol mezanínové financovanie skupine JTZE (J&T Zemědělství a Ekologie) na nákup 10 poľnohospodárskych spoločností v Českej a Slovenskej republike. Tá sa tak stáva dvojkou na českom poľnohospodárskom trhu z pohľadu veľkosti obhospodarovanej pôdy.

Podniky, ktoré pôsobia v oblasti rastlinnej i živočíšnej výroby, spadajúce pod Spearhead Czech a Spearhead Slovakia, sa vďaka tejto akvizícii po 15 rokoch vracajú do domáceho vlastníctva.

„Poskytnuté financovanie je pre nás vstupom do poľnohospodárskeho sektora a zároveň prvým krokom v rámci budúcej väčšej spolupráce, ktorá by mala vyvrcholiť akvizíciou podielu v JTZE,“

uvádza k transakcii Adam Tomis, člen investičného výboru J&T ARCH INVESTMENTS.

Prevádzky v okolí Kardašovej Řečice, Jihlavy, Hradca Králové, Olomouca, Nitry a Nových Zámkov významne rozšírili existujúce portfólio poľnohospodárskych fariem J&T, ktoré pod vedením Dušana Palcra začalo vznikať v roku 2020 najmä na Kolínsku a Klatovsku. Rozloha obhospodarovanej pôdy sa vďaka tejto akvizícii rozšírila na celkových 37-tisíc hektárov, čím sa JTZE stáva druhou najväčšou poľnohospodárskou skupinou v Českej republike. Ročne vyprodukuje okrem iného 90-tisíc ton pšenice, čím pokrýva priemernú ročnú spotrebu pre 450-tisíc Čechov. Vrátane nových akvizícií skupina zamestnáva 450 ľudí.

„Oblasť poľnohospodárstva pre nás predstavuje dlhodobú investíciu, okrem iného aj preto, že vnímame jej strategický význam v celoeurópskom kontexte. Skupina JTZE je výsledkom nášho presvedčenia o potenciáli českého a slovenského poľnohospodárstva. Vďaka tomu, že na poľnohospodárskom trhu už nejaký čas priamo pôsobíme, sme teraz mohli využiť výnimočnú príležitosť a významne rozšíriť naše aktivity,“

hovorí k uzavretému obchodu Dušan Palcr, predseda dozornej rady JTZE a podpredseda predstavenstva J&T FINANCE GROUP.

3. 1. 2023

Záznam konferencie pre investorov

Zoznámte sa s výsledkami fondu za tretí štvrťrok roku 2022 a novými akvizíciami. Záznam konferencie pre investorov si môžete pozrieť tu:


https://konference.jtarchinvestments.cz/

22. 12. 2022

J&T ARCH INVESTMENTS získal súhlas s nadobudnutím kvalifikovanej účasti na Moneta Money Bank

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, získal od Českej národnej banky súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na Moneta Money Bank. Fond, ktorý v júli od Petrus Advisers odkúpil minoritný podiel vo výške 8,89 %, plánuje dokončiť druhú časť vopred oznámenej transakcie a v horizonte dní dokúpiť zvyšných 1,1 %.

Adam Tomis, investičný riaditeľ J&T a člen investičného výboru J&T ARCH INVESTMENTS, k transakcii uviedol: „Dokončenie transakcie s Petrus Advisers spolu s predtým realizovanými nákupmi posúva náš podiel na úroveň 10,37 %. V súčasnosti udelený súhlas ČNB nám dáva priestor pozíciu navyšovať maximálne na úroveň 19,99 %. Potenciálne prekročenie tejto hranice podlieha ďalšiemu súhlasu centrálnej banky.“

20. 12. 2022

J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel tretí kvartál s objemom aktív dosahujúcim takmer 29 miliárd korún a výkonom za posledných dvanásť mesiacov 7,5

Za posledných dvanásť mesiacov dosiahlo zhodnotenie korunovej triedy investičných akcií 7,51 %, zatiaľ čo v prípade eurovej triedy to bolo 3,31 %.

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel tretí štvrťrok roku 2022 s objemom aktív dosahujúcim takmer 29 miliárd korún a stále sa drží na poprednej pozícii medzi najväčšími FKI v Česku a na Slovensku.

Výkonnosť fondu bola v poslednom štvrťroku ovplyvnená dvoma protichodnými trendmi. Pokračoval pozitívny vývoj na našej najväčšej pozícii v portfóliu, teda investícii do partnerstva s Danielom Křetínskym, a hodnota energetických aktív rástla, rovnako ako hranica maximálneho zhodnotenia. Tá sa od konca septembra zvýšila z 10 % na 13 % p. a.

Klesla naopak hodnota aktív obchodovaných na kapitálových trhoch. Ceny akcií Moneta, ČEZ aj Venator Materials rovnako ako celý trh zamierili dole.

Viac informácií nájdete v liste investorom.

16. 12. 2022

Konferencia pre investorov

Pozývame vás na videokonferenciu pre investorov nášho fondu, ktorá sa bude konať vo štvrtok 22. decembra 2022 od 17. hodiny.

V rámci konferencie vás zoznámime s výsledkami fondu za tretí kvartál tohto roku, s novými akvizíciami a plánmi. Ako sa ku konferencii pripojiť, zistíte v pozvánke (PDF).

25. 11. 2022

J&T Arch Investments hlavným partnerom konferencie E15

Investície, optimálna správa portfólia v súčasnosti a hľadanie ciest, kam ďalej... Nielen toto boli témy zaujímavej diskusie, na ktorej sa zúčastnil aj Tomáš Martinec, generálny riaditeľ J&T Investičnej spoločnosti.

9. 11. 2022

„Budovanie Arch mi dáva zmysel,“ hovorí Patrik Tkáč vo výnimočnom rozhovore v novembrovom čísle časopisu Forbes

Patrik Tkáč nie je z tých, ktorí sa objavujú často v médiách, niekoľkostránkový článok v magazíne Forbes je teda jedinečný nielen rozsahom, ale poskytuje exkluzívny pohľad do sveta J&T. Popri filozofii fondu J&T ARCH INVESTMENTS sa Patrik rozhovoril o smerovaní a vízii skupiny J&T, vzťahoch s Danielom Křetínskym, ale aj o svojej vášni pre vína.

Ukážku z rozhovoru nájdete na forbes.cz, plné znenie si môžete prečítať v tlačenej verzii Forbesu.

3. 10. 2022

J&T ARCH INVESTMENTS dosiahol dohodu s ostatnými akcionármi fondu J&T ALLIANCE týkajúcu sa zvýšenia miery maximálneho zhodnotenia

V reakcii na rýchlo rastúce eurové úrokové sadzby sa fondu kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS podarilo dosiahnuť dohodu s ostatnými akcionármi fondu J&T ALLIANCE a vyjednať navýšenie maximálneho dosiahnuteľného zhodnotenia investorských investičných akcií 1), a teda aj svojej investície. To sa tak s účinnosťou od 30. septembra 2022 zvýšilo z 10 % na 13 % p. a.

Jediným aktívom fondu J&T ALLIANCE je minoritný podiel v holdingovej spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, ktorej cieľom je združiť podiely J&T a Patrika Tkáča na spoločných investíciách s Danielom Křetínskym. V súlade s dlhodobou stratégiou tvoria investície do J&T ALLIANCE zhruba 65 % portfólia fondu J&T ARCH INVESTMENTS.

Hoci k zmene štatútu došlo od 30. septembra 2022, nové maximálne zhodnotenie investície J&T ARCH INVESTMENTS do fondu J&T ALLIANCE vo výške 13 % p. a. sa efektívne v druhej polovici roka prejaví tak, akoby bolo platné už od 1. januára 2022. Investorské investičné akcie sa tak môžu už za rok 2022 zhodnotiť až o 13 %.2) Akcionári fondu ďalej diskutujú o možnosti nadviazať ich maximálne zhodnotenie na zodpovedajúcu referenčnú sadzbu denominovanú v eurách. Investícia by tak získala mechanizmus, ktorý by pružne reagoval na aktuálne trhové podmienky. V súvislosti s navýšením maximálneho dosiahnuteľného zhodnotenia Investorských investičných akcií emitovaných fondom J&T ALLIANCE dôjde od 1. januára 2023 s najväčšou pravdepodobnosťou k zníženiu miery poskytovanej ochrany, ktorá je v súčasnosti na úrovni 25 %. O oboch vyššie uvedených rozhodnutiach budú akcionári informovať najneskôr do konca roka.

O J&T ARCH INVESTMENTS:

J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., fond kvalifikovaných investorov, je hlavnou investičnou platformou skupiny J&T. Fond investuje do podnikov, projektov a partnerstiev, ktoré skupina pomáhala v posledných 25 rokoch vybudovať, a podieľa sa aj na napĺňaní ambícií česko-slovenského kapitálu v Európe a vo svete. Fond spravuje nielen majetok zakladateľov skupiny J&T, ale aj privátnych a inštitucionálnych investorov. J&T ARCH INVESTMENTS je obchodovaný na Burze cenných papierov Praha, kde patrí medzi najlikvidnejšie fondové tituly. Obhospodarovateľom fondu je J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ. Viac informácií o fonde vrátane možných rizík spojených s investovaním nájdete na www.jtis.cz alebo na www.jtarchinvestments.cz.

O J&T CAPITAL PARTNERS:

J&T CAPITAL PARTNERS združuje, spravuje a rozvíja vlastnícke podiely Patrika Tkáča a skupiny J&T vo vybraných investičných projektoch realizovaných spoločne s Danielom Křetínskym a jeho manažérskym tímom. Holding bol založený v Českej republike v roku 2021 a jeho akcionári sú spoločnosť J&T CAPITAL INVESTMENTS, ktorá je majoritným a ovládajúcim akcionárom holdingu, a fond J&T ALLIANCE SICAV, cez ktorý môžu na spoločnosti ekonomicky participovať kvalifikovaní investori fondu J&T ARCH INVESTMENTS. Viac informácií o fonde nájdete na www.jtcp.cz.

Kontakt pre investorov

Jakub Hampl, IR manažér, jakub.hampl@jtfg.com: +420 737 696 2621) Investorské investičné akcie fondu J&T ALLIANCE poskytujú svojim držiteľom čiastočnú ochranu proti prepadu hodnoty výmenou za vzdanie sa časti výnosu prevyšujúcu stanovenú hranicu (od 30. septembra 2022 po novom 13 % p. a.). Ochrana je poskytovaná prostredníctvom majetku fondu, ktorý pripadá na druhú, tzv. akcionársku triedu investičných akcií, ktorá výmenou za poskytnutie čiastočnej ochrany získava právo na všetok výnos nad stanovenú hranicu. Princíp je ďalej opísaný v liste investorom za tretí štvrťrok roku 2021.

2) Maximálne možné zhodnotenie sa odvíja od dĺžky investície v roku 2022, teda zhodnotenie až 13 % sa týka iba investícií realizovaných k 31. decembru 2021 a skôr.

27. 9. 2022

Záznam konferencie pre investorov

Zoznámte sa s výsledkami fondu za prvý štvrťrok roku 2022 a novými akvizíciami. Záznam konferencie pre investorov si môžete pozrieť tu: https://konference.jtarchinvestments.cz/

27. 9. 2022

J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel druhý kvartál s objemom aktív vyše miliardy eur a výkonom za posledných dvanásť mesiacov 9,4 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel druhý štvrťrok roku 2022 s objemom aktív presahujúcim psychologickú hranicu miliardy eur (25,26 miliardy korún) a definitívne tak potvrdil svoju pozíciu medzi najväčšími FKI v Česku a na Slovensku.

Za posledných dvanásť mesiacov následne dosiahol zhodnotenie investičných akcií o 9,4 % v prípade korunovej triedy, resp. 7,2 % v prípade triedy eurovej.

V druhom kvartáli tohto roku bola výkonnosť fondu ovplyvnená predovšetkým dôsledkami vysokých cien a všeobecnej neistoty panujúcej na trhu s energiami. Korunová trieda investičných akcií sa tak zhodnotila o 0,97 % na 1,2056 Kč za akciu, eurová trieda následne prvýkrát dosiahla negatívne zhodnotenie -0,33 % a uzavrela kvartál na hodnote 1,1786 eura za akciu.

Rozdiel medzi zhodnotením korunovej a eurovej triedy investičných akcií je spôsobený pretrvávajúcim rozdielom medzi úrokovými sadzbami denominovanými v českej korune a eure.

Viac informácií nájdete v liste investorom.

30. 6. 2022

J&T ARCH INVESTMENTS sa stáva akcionárom Moneta Money Bank a bude žiadať ČNB o súhlas s nadobudnutím kvalifikovanej účasti

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, kupuje 9,99 % podiel Moneta Money Bank od Petrus Advisers, ktorý o predaji svojho podielu informoval pred niekoľkými dňami. Minoritný podiel fond kúpi v dvoch krokoch – prvú časť vo výške 8,89 % nadobudne bezprostredne, zvyšné 1,1 % potom zaobstará do konca roka. Fond akcie kupuje za prémiu oproti aktuálnej trhovej cene. V nasledujúcich dňoch fond zároveň plánuje požiadať ČNB o schválenie nadobudnutia kvalifikovanej účasti.

Adam Tomis, investičný riaditeľ J&T a člen investičného výboru J&T ARCH INVESTMENTS, k transakcii uviedol: „Veľkosť akvirovaného podielu zodpovedá tomu, aké investície pre náš fond vyhľadávame. Moneta je efektívne riadená banka so značným trhovým podielom vo vybraných segmentoch a dlhodobo udržateľným dividendovým výnosom. Získaná pozícia nám navyše otvára pomerne široké možnosti ďalšieho postupu, ktorý sa bude odvíjať aj od krokov ostatných veľkých akcionárov.“

O J&T Arch Investments

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, je hlavnou investičnou platformou skupiny J&T. Fond investuje do podnikov, projektov a partnerstiev, ktoré skupina pomáhala v posledných 25 rokoch vybudovať, a podieľa sa aj na napĺňaní ambícií Česko-slovenského kapitálu v Európe a vo svete. Fond spravuje nielen majetok zakladateľov skupiny J&T, ale aj privátnych a inštitucionálnych investorov. J&T ARCH INVESTMENTS je obchodovaný na Burze cenných papierov Praha, kde patrí medzi najlikvidnejšie fondové tituly.

O Petrus Advisers

Petrus Advisers je investičný manažér regulovaný FCA s kanceláriami v Londýne, Bratislave, Frankfurte a Miláne. Petrus Advisers aplikuje metódy fundamentálnej analýzy verejných spoločností, do ktorých investuje, v spojení s aktívnou spoluprácou s manažérskymi tímami portfóliových spoločností. Investičná stratégia je nasadená prostredníctvom fondu Petrus Advisers Special Situations Fund (SSF), aktívneho long/short akciového fondu zameraného na likvidné a kótované investičné spoločnosti, fondu Petrus Advisers Special Situations UCITS Fund a viacerých managed accounts a tiež co-investment vehicles.

28. 6. 2022

Záznam: Konferencia pre investorov

Zoznámte sa s výsledkami fondu za prvý štvrťrok roku 2022 a s novými akvizíciami. Záznam z konferencie pre investorov môžete vidieť tu: https://konference.jtarchinvestments.cz/

22. 6. 2022

J&T ARCH INVESTMENTS si za prvý štvrťrok roku 2022 pripísal zhodnotenie vo výške 2,92 %, za posledný rok tak investície zhodnotil o 13,4 %

V prvom kvartáli tohto roku sa korunová trieda investičných akcií zhodnotila o 2,92 % na 1,1940 Kč, hodnota investičnej akcie v eurovej triede si za rovnaké obdobie pripísala 2,28 % a uzatvorila štvrťrok na hodnote 1,1825 eura. Rastúci rozdiel medzi výnosom korunovej a eurovej triedy investičných akcií je spôsobený postupne sa zväčšujúcim úrokovým diferenciálom medzi týmito dvoma menami. Z pohľadu posledných dvanástich po sebe idúcich mesiacov sa korunová trieda zhodnotila o 13,4 % a eurová o 12,5 %. Objem spravovaných aktív aj vďaka primárnemu úpisu investičných akcií vo výške 227 miliónov eur (zhruba 5,5 miliardy Kč) narástol ku koncu marca na 775 miliónov eur, resp. 18,9 miliardy Kč.

16. 6. 2022

SKUPINA ROHLIK GROUP ÚSPEŠNE DOKONČILA INVESTIČNÉ KOLO D V HODNOTE 220 MILIÓNOV EUR

Hlavným investorom investičného kola D je investičná spoločnosť Sofina Partners. Väčšinový vlastník Tomáš Čupr spoločne s významnými súčasnými investormi, medzi ktorých patrí aj J&T ARCH INVESTMENTS, participovali v rámci investičného kola D tiež. Medzi novými investormi sú napríklad Wood & Company a Orbit Capital.

30. 5. 2022

J&T spolu s Michalom Šnobrom zakladajú nový fond a investujú do chemického priemyslu

Investičný fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS spolu s Michalom Šnobrom, významným českým investorom, zakladajú private equity fond J&T MS 1 SICAV, s ktorým spoločne investujú do poprednej svetovej chemickej spoločnosti Venator Materials PLC, obchodovanej na newyorskej burze NYSE. Týmto získavajú 9,42 % podiel tejto firmy a stávajú sa jej druhým najväčším akcionárom.

Už dlhší čas sledujeme Venator Materials a trh titánovej bieloby všeobecne a pevne veríme v jedinečnú trhovú pozíciu Venatoru, ktorý sa zameriava na úzko špecializovaný segment tohto trhu. Sme presvedčení, že akcie Venatoru sú hlboko podhodnotené,

uvádza k investícii Michal Šnobr, spoluzakladateľ, investor a poradca fondu J&T MS 1 SICAV.

O fonde J&T MS 1 SICAV

J&T MS 1 SICAV, a.s., je private equity fond so sídlom v Českej republike, založený spoločnosťou J&T a Michalom Šnobrom, pričom jeho investormi sú fond J&T ARCH INVESTMENTS a spoločnosť MARTYBA Invest a.s. ovládaná Michalom Šnobrom, skúseným investorom na kapitálových trhoch, minoritným akcionárom spoločnosti ČEZ, odborníkom na energetiku a podnikateľom v cestovnom ruchu, nehnuteľnostiach a poľnohospodárstve.

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, je hlavnou investičnou platformou skupiny J&T. Fond investuje do podnikov, projektov a partnerstiev, ktoré skupina pomáhala v posledných 25 rokoch vybudovať, a podieľa sa aj na napĺňaní ambícií česko-slovenského kapitálu v Európe a vo svete. Fond spravuje nielen majetok zakladateľov skupiny J&T, ale aj privátnych a inštitucionálnych investorov. J&T ARCH INVESTMENTS je obchodovaný na Burze cenných papierov Praha, kde patrí medzi najlikvidnejšie tituly.

O Venator Materials PLC

Venator Materials PLC je popredná svetová chemická spoločnosť s tržbami 2,2 miliardy amerických dolárov venujúca sa výrobe titánovej bieloby a funkčných aditív. Jej produkty sa využívajú primárne ako prídavok do plastov a náterov, ale aj v kozmetike, potravinárstve, textilnom a papierenskom priemysle. Spoločnosť so sídlom vo Veľkej Británii prevádzkuje 20 tovární po celom svete a zamestnáva približne 3 700 ľudí.

17. 5. 2022

Záznam z konferencie pre investorov

V pondelok 16. mája 2022 prebehla konferencia pre investorov fondu, na ktorej sa prezentovali nielen výsledky fondu za rok 2021, ale aj posledná akvizícia fondu.

Záznam z konferencie môžete vidieť na adrese konference.jtarchinvestments.cz

4. 4. 2022

J&T ARCH INVESTMENTS za posledných 12 mesiacov takmer strojnásobil svoj objem a investorom priniesol zhodnotenie vo výške 12,54 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel rok 2021 s objemom aktív vo výške 13,1 miliardy korún. Popri zhodnotení existujúceho portfólia stojí za medziročným nárastom (+9,5 miliardy korún) predovšetkým nový primárny úpis investičných akcií. Fond je aj naďalej najlikvidnejším fondovým titulom na pražskej burze.

Za posledný kvartál sa obe investičné triedy akcií zhodnotili približne o tri percentá. Za posledných dvanásť mesiacov sa potom hodnota vlastného kapitálu pripadajúceho na jednu investičnú akciu zvýšila o 12,54 % v prípade korunovej triedy, respektíve o 12,29 % v prípade tej eurovej. Hodnota jednej akcie tak k 31. 12. 2021 predstavovala 1,601 Kč, respektíve 1,1561 eura.

Za štvrtý kvartál fond navýšil svoje pozície v holdingovej spoločnosti J&T Capital Partners a v slovenskom maloobchodnom reťazci Terno. Portfólio potom nepriamo rozšíril o nové investície v oblasti e-commerce, maloobchodu a profesionálneho športu.

O J&T ARCH INVESTMENTS

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., založený v decembri 2019, je novou vlajkovou loďou skupiny J&T FINANCE GROUP SE v oblasti fondového investovania. Fond je určený investorom, ktorí majú záujem nadviazať na úspechy finančnej skupiny J&T a jej partnerov.

Pre fond sú vyhľadávané investičné príležitosti najmä v oblasti neverejne obchodovaných aktív s cieľom vytvoriť vyvážené portfólio slúžiace na zhodnotenie dlhodobého rodinného majetku. Obhospodarovateľom fondu je J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ.

1. 4. 2022

Úspešný predaj podielu Mall Group a WE|DO

Spoločnosť Allegro, najpopulárnejšia nákupná platforma v Poľsku a jeden z desiatich najväčších internetových obchodov na svete, dokončila prevzatie spoločností MALL Group a WE|DO. Skupina Allegro zaplatila za nákup 100 % podielov kombináciou hotovosti a vlastných akcií spolu 881 miliónov eur. Spoločnosť EC Investments, cez ktorú investovala J&T Capital Partners, bola 40 % vlastníkom spoločností MALL Group a WE|DO.

Viac informácií o transakcii nájdete v tlačovej správe na adrese www.mall.cz/tiskova-sprava-01-04-2022

18. 1. 2022

Fond J&T ARCH INVESTMENTS pokoril infláciu. Vyniesol 12,17 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel tretí kvartál tohto roku s aktívami vo výške 9,7 miliardy korún. Za posledných dvanásť mesiacov sa potom hodnota vlastného kapitálu pripadajúceho na jednu investičnú akciu zvýšila o 12,17 % v prípade korunovej akcie, respektíve o 11,98 % v prípade tej eurovej. Fond, s ktorým majú zakladatelia J&T veľké plány, už teraz patrí medzi najlikvidnejšie tituly na pražskej burze.

Medzikvartálne majetok pod správou fondu vzrástol o 31 %. „Za nárastom stojí nielen zhodnotenie existujúceho portfólia, ale predovšetkým nový primárny úpis investičných akcií vo výške približne 2,2 miliardy korún,“ komentuje úspech fondu Adam Tomis, investičný riaditeľ J&T Finance Group.

Investície do J&T CAPITAL PARTNERS

Za tretí kvartál fond rozšíril svoje portfólio o investície v oblasti energetiky, developmentu a súkromného vzdelávania. Doteraz najväčšiu individuálnu investíciu vo výške 140 miliónov eurofond previedol prostredníctvom fondu J&T ALLIANCE do minoritného podielu v holdingovej spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, ktorej cieľom je odkúpiť a združiť podiely Patrika Tkáča a skupiny J&T na spoločných investičných projektoch s Danielom Křetínskym a jeho manažérskym tímom.

K 30. septembru holding vlastnil 44 % podiel na spoločnosti Energetický a priemyselný holding, ktorá je poprednou stredoeurópskou energetickou skupinou. EPH či jeho dcérske spoločnosti vlastnia a prevádzkujú kritické energetické zariadenia národného alebo dokonca európskeho významu. Holding je aktívny na celom rade trhov vrátane Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Talianska, Spojeného kráľovstva, Írska alebo Francúzska.

Vďaka J&T ARCH INVESTMENTS sa investori môžu stať súčasťou rokmi budovaných partnerstiev a investovať do príležitostí, ku ktorým by sa na bežnom trhu nedostali. Súčasťou fondu sú aj spoločnosti, ktoré nie sú verejne obchodovateľné. Prostredníctvom fondu však majú investori možnosť podieľať sa na ich úspechu.

Viac na jtarchinvestments.cz

Ďalší rozvoj na poli developmentu

Na poli developmentu J&T ARCH INVESTMENTS už predtým investoval do fondu J&T PROPERTY OPPORTUNITIES, ktorý je angažovaný vo výstavbe logistických areálov v Ostrave-Mošnove a Nošoviciach. „V priebehu tretieho štvrťroka došlo k uzavretiu predajných zmlúv s globálnym fondom nehnuteľností EQT Exeter, pričom vyrovnanie transakcie je rozdelené do niekoľkých fáz v nadväznosti na dostavbu jednotlivých hál. Rovnako došlo k rozšíreniu portfólia fondu o dva menšie developerské projekty na Slovensku z oblasti rezidenčného bývania a maloobchodu,“ opisuje aktivity Adam Tomis.

Prostredníctvom J&T PROPERTY INCOME fond investoval do už dokončených a prenajatých nehnuteľností. Fond vlastní v Pardubiciach dva logistické areály s celkovou prenajímateľnou plochou 35-tisíc m2, ktoré sú v súčasnosti na 100 % obsadené medzinárodnými nájomcami. K nehnuteľnostiam zároveň uzavrel opčnú dohodu, ktorá mu za cenu obetovania časti zisku umožňuje v prípade vhodnejších príležitostí projekt kedykoľvek predať za vopred stanovenú cenu.

Využitý potenciál e-commerce a maloobchodu

Prostredníctvom fondu JTFG FUND I prebehla investícia do minoritného podielu v internetovom obchode s potravinami a rozvozom jedla Rohlík.cz. Spoločnosť je lídrom v oblasti online predaja potravín v strednej Európe s aktivitami v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a Maďarsku. V nasledujúcom roku bude jej služba navyše spustená aj v ďalších krajinách v západnej Európe.

„V oblasti maloobchodu sme potom cez fond Sandberg Investment Fund SICAV a jeho podfond Sandberg Private Equity 2 Fund investovali do podielu v spoločnosti TERNO real estate. Tá na Slovensku prevádzkuje maloobchodnú sieť viac ako 150 predajní pod značkami KRAJ, Terno a Moja Samoška,“

dopĺňa Adam Tomis.

Nová akvizícia v oblasti školstva

V septembri bolo tiež portfólio fondu J&T ARCH INVESTMENTS rozšírené prostredníctvom fondu JTFG FUND I o spoluinvestíciu do minoritného 23 % podielu vo vzdelávacej skupine JK Education. Skupina vedená Ondrejom Kaniom prevádzkuje v Prahe, Brne, Bratislave a najnovšie aj v chorvátskom Záhrebe sieť základných a stredných škôl American Academy. Ďalej vlastní Pražské humanitné gymnázium a prevádzkuje celý rad aktivít v oblasti sprostredkovania štúdia na prestížnych zahraničných stredných školách a univerzitách.

J&T ARCH INVESTMENTS svojim investorom umožňuje dva druhy obchodovania s investičnými akciami. Okrem bežného nákupu cez pokyn na úpis je možné akcie obchodovať denne aj na pražskej burze. Zatiaľ čo cena cez pokyn zodpovedá oceneniu majetku fondu investičnou spoločnosťou a spätný odkup akcií môže byť zaťažený odkupnými lehotami alebo zrážkami, cena na burze je daná očakávaním trhu, transakcia však prebehne bez čakania na termín spätného odkupu a bez prípadných výstupných zrážok.

23. 12. 2021

J&T ARCH INVESTMENTS za posledných 12 mesiacov zhodnotil majetok investorom o 12,17 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel tretí kvartál tohto roku s aktívami vo výške 9,7 miliardy korún. Za posledných dvanásť mesiacov sa potom hodnota vlastného kapitálu pripadajúceho na jednu investičnú akciu zvýšila o 12,17 % v prípade korunovej akcie, respektíve o 11,98 % v prípade tej eurovej. K 30. septembru tak investičná akcia dosiahla hodnotu 1,1255 Kč, prípadne 1,1224 eura.

Medzikvartálne majetok pod správou fondu vzrástol o 31 %. Za nárastom potom stojí nielen zhodnotenie existujúceho portfólia, ale predovšetkým nový primárny úpis investičných akcií vo výške cca 2,2 miliardy korún.

Fond, s ktorým majú zakladatelia J&T veľké plány už teraz, patrí medzi najlikvidnejšie tituly na pražskej burze. Za tretí kvartál fond rozšíril svoje portfólio o investície v oblasti energetiky, developmentu a súkromného vzdelávania.

Doteraz najväčšiu individuálnu investíciu vo výške 140 miliónov eur fond previedol prostredníctvom fondu J&T ALLIANCE do minoritného podielu v holdingovej spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, ktorej cieľom je odkúpiť a združiť podiely Patrika Tkáča a skupiny J&T na spoločných investičných projektoch s Danielom Křetínskym a jeho manažérskym tímom. K 30. septembru holding vlastnil 44 % podiel spoločnosti Energetický a priemyselný holding, ktorá je poprednou stredoeurópskou energetickou skupinou.

Na poli developmentu J&T ARCH INVESTMENTS už predtým investoval do fondu J&T PROPERTY OPPORTUNITIES, ktorý je angažovaný vo výstavbe logistických areálov v Ostrave-Mošnove a Nošoviciach. V priebehu tretieho štvrťroka došlo k uzavretiu predajných zmlúv s globálnym fondom nehnuteľností EQT Exeter, pričom vyrovnanie transakcie je rozdelené do niekoľkých fáz v nadväznosti na dostavbu jednotlivých hál. Rovnako došlo k rozšíreniu portfólia fondu o dva menšie developerské projekty na Slovensku z oblasti rezidenčného bývania a maloobchodu.

V septembri bolo tiež portfólio fondu J&T ARCH INVESTMENTS rozšírené prostredníctvom fondu JTFG FUND I o spoluinvestíciu do minoritného 23 % podielu vo vzdelávacej skupine JK Education. Skupina vedená Ondrejom Kaniom prevádzkuje v Prahe, Brne, Bratislave a najnovšie aj v chorvátskom Záhrebe sieť základných a stredných škôl American Academy. Ďalej vlastní Pražské humanitné gymnázium a prevádzkuje celý rad aktivít v oblasti sprostredkovania štúdia na prestížnych zahraničných stredných školách a univerzitách.

Zloženie portfólia k 30. 9. 2021 nájdete na adrese www.jtarchinvestments.sk

13. 9. 2021

J&T ARCH INVESTMENTS po roku fungovania zhodnotil majetok investorom o 10,18 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel druhý kvartál tohto roku s aktívami vo výške 7,36 miliardy korún. Za posledných dvanásť mesiacov sa potom hodnota vlastného kapitálu pripadajúceho na jednu investičnú akciu zvýšila o 10,18 % v prípade korunovej akcie, respektíve 9,98 % v prípade tej eurovej.

Za rastom hodnoty investičnej akcie v druhom kvartáli stojí najmä precenenie investícií do skupiny Rohlík Group a do logistických areálov v Nošoviciach a Mošnove. Za celkovým rastom fondom spravovaných aktív potom stojí okrem zhodnotenia existujúceho portfólia najmä primárny úpis nových investičných akcií vo výške zhruba 3,1 mld. Kč zo strany skupiny J&T Private Equity Group.

Výnimočné veci zostanú výnimočnými

Fond, s ktorým majú zakladatelia J&T veľké plány a ktorý chcú zaradiť medzi najväčšie fondy v Európe, už teraz patrí medzi najlikvidnejšie tituly na pražskej burze. V nadväznosti na nedávno uskutočnenú investíciu fondu do holdingovej štruktúry J&T CAPITAL PARTNERS, do ktorej Patrik Tkáč plánuje skonsolidovať všetky svoje podiely v spoločných projektoch s Danielom Křetínskym, dochádza tiež k premenovaniu fondu na J&T ARCH INVESTMENTS.

„Arch, po anglicky oblúk, má pre mňa symbolický význam dlhej spoločnej cesty, nie vždy ľahkej, ale zato zaujímavej a úspešnej. Vracia ma obdobia pred 20 rokmi, keď som prežil neopakovateľné životné momenty pri Darwinovom oblúku. Teraz, keď oblúk naveky zmizol, mi došlo, že výnimočné veci zostanú výnimočnými po celý život. A taký je aj náš fond. Umožňuje podieľať sa na silných a hodnotných partnerstvách, ktoré sa nám za viac ako 25 rokov podnikania podarilo vybudovať. Stáva sa hlavným fondom, ktorý investuje a zhodnocuje majetok rodiny J&T aj našich klientov,“J komentuje investíciu Patrik Tkáč.

Rohlík.cz prvým českým jednorožcom

Na konci júna získala spoločnosť Rohlík Group v rámci ďalšieho investičného kola kapitálovú injekciu vo výške 100 mil. EUR. Investičné kolo bolo vedené americko-britským fondom Index Ventures, Rohlík Group tak dokázala prilákať ďalšieho významného svetového investora. J&T ARCH INVESTMENTS sa na kole prostredníctvom fondu JTFG Fund I zúčastnil sumou 1,7 mil. EUR, čím si podržal svoj nepriamy percentuálny podiel na spoločnosti. Parametre, za ktorých investičné kolo prebehlo, oceňujú Rohlík Group na viac ako miliardu amerických dolárov a firma sa tak stala prvým rýdzo českým jednorožcom.

Predaj logistických projektov v Mošnove a Nošoviciach

Spoločnosť Colorizo Investment z portfólia fondu J&T Property Opportunities začala proces predaja logistických areálov v Ostrave-Mošnove a Nošoviciach. V priebehu druhého kvartálu došlo k podpisu zmluvy o spoločnom zámere s jedným z investorov. Predaj jednotlivých hál by sa mal realizovať postupne v niekoľkých fázach počas nasledujúcich dvanástich mesiacov v nadväznosti na ich postupnú dostavbu a obsadenie nájomcami. Fond bude postupne uvoľňovaný kapitál reinvestovať do nových príležitostí.

Nové investície do retail parkov

Okrem logistických areálov je v súčasnosti v rámci realít veľmi atraktívny aj segment regionálnych retail parkov. Potenciálne veľmi zaujímavý pomer výnosu a rizika je dôsledkom kombinácie niekoľkých kľúčových faktorov. Trh zatiaľ nie je úplne saturovaný a všeobecne skôr menšie transakcie zatiaľ ešte neprilákali takú silnú konkurenciu v podobe veľkých medzinárodných investorov. Ďalšími faktormi sú relatívne nižšie investičné výdavky, ktoré najmä v súčasnosti znižujú expozíciu na vysoké ceny stavebných materiálov a prác, a tiež robustný obchodný model, ktorý stojí na fyzickej blízkosti k zákazníkom, typu nájomcov a formátu predajní. Investičný tím momentálne pracuje na niekoľkých potenciálnych transakciách.

Voľná likvidita a jej použitie v treťom kvartáli

K 30. júnu významnú časť portfólia tvorili likvidné prostriedky v podobe hotovosti a investícií do krátkodobých cenných papierov. Približne 3 mld. Kč týchto likvidných prostriedkov pochádzali z nového úpisu investičných akcií vykonaného na konci júna. V priebehu tretieho kvartálu boli zhruba dve tretiny tejto voľnej likvidity investované prostredníctvom jednoúčelového fondu J&T ALLIANCE SICAV do holdingovej spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS. Touto investíciou tak fond v tejto chvíli získal nepriamu angažovanosť na 44 % podiele spoločnosti Energetický a priemyselný holding a výhľadovo aj na ostatných spoločných projektoch investorského partnerstva Patrika Tkáča a Daniela Křetínskeho.

O J&T ARCH INVESTMENTS

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS SICAV založený v decembri 2019 je novou vlajkovou loďou skupiny J&T FINANCE GROUP SE v oblasti fondového investovania. Fond je určený investorom, ktorí majú záujem nadviazať na úspechy finančnej skupiny J&T a jej partnerov. Pre fond sú vyhľadávané investičné príležitosti najmä v oblasti neverejne obchodovaných aktív s cieľom vytvoriť vyvážené portfólio slúžiace na zhodnotenie dlhodobého rodinného majetku.

17. 8. 2021

J&T ARCH INVESTMENTS za posledných 12 mesiacov zhodnotil majetok investorom o 12,17 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS investoval prostredníctvom fondu J&T ALLIANCE do holdingovej spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS. Nedávno založený holding, do ktorého Patrik Tkáč plánuje skonsolidovať všetky svoje podiely v spoločných projektoch s Danielom Křetínskym, v tejto chvíli už vlastní zhruba 44 % podiel spoločnosti Energetický a priemyselný holding.

Rozhodnutie umožniť investorom J&T INVESTMENTS podieľať sa na najsilnejšom a najhodnotnejšom partnerstve, ktoré sa nám za viac ako 25 rokov podnikania podarilo vybudovať a ktoré svojím záberom už dávno prerástlo hranice Česka a Slovenska, je pre skupinu zásadným míľnikom. J&T INVESTMENTS sa týmto krokom stáva hlavným fondom, ktorý investuje a zhodnocuje majetok rodiny J&T aj našich klientov. Máme ambíciu vybudovať z neho jeden z najväčších fondov v Európe,

komentuje investíciu Patrik Tkáč.

Fond investoval do tzv. investorskej triedy investičných akcií jednoúčelového fondu J&T ALLIANCE, ktorej nastavenie na jednej strane obmedzuje maximálny dosiahnuteľný výnos na úrovni 10 % p. a., na strane druhej však poskytuje fondu čiastočnú ochranu pred stratou. Tá je krytá majetkom predstavovaným tzv. akcionárskou triedou investičných akcií, ktoré vlastní skupina J&T. Pomer investorskej a akcionárskej triedy akcií v súčasnosti chráni J&T ARCH INVESTMENTS proti prepadu hodnoty fondu J&T ALLIANCE až do výšky 20 %.

„Investícia do J&T ALLIANCE by mala dlhodobo tvoriť podstatnú časť portfólia fondu J&T ARCH INVESTMENTS. Veríme, že štruktúra, ktorú sa nám podarilo vytvoriť, je výborným základom vyváženého portfólia, ktoré má za cieľ zhodnocovať dlhodobý rodinný majetok,“

vysvetľuje Adam Tomis, investičný riaditeľ J&T FINANCE GROUP SE a člen investičného výboru J&T ARCH INVESTMENTS.

Fond J&T ARCH INVESTMENTS k 31. 3. 2021 vlastnil aktíva prevyšujúce 4 miliardy korún a popri čerstvo dokončenej investícii do J&T CAPITAL PARTNERS jeho portfólio tvoria aj investície do logistických areálov v Pardubiciach a na Morave, minoritného podielu v online supermarkete Rohlík.cz alebo investície do slovenského maloobchodného reťazca Terno. Hodnota investičných akcií k 30. 6. 2021 bude k dispozícii v prvej polovici septembra.

O J&T CAPITAL PARTNERS

V Českej republike založený holding J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., ktorý je 100 % kontrolovaný Patrikom Tkáčom, plánuje vlastniť a spravovať všetky existujúce a budúce podiely Patrika Tkáča v spoločných obchodných projektoch s Danielom Křetínskym. Holding už odkúpil 44 % podiel v spoločnosti EPH, ktorá združuje pôvodné investície v energetike, a v priebehu nasledujúcich mesiacov plánuje odkúpiť ďalšie vlastnícke podiely, ktoré v súčasnosti vlastní Patrik Tkáč. Konkrétne ide o:

  • 44 % podiel v spoločnosti EP Equity Investment Sàrl (EPEI) – spoločnosť združujúca investície do minoritných podielov v kótovaných spoločnostiach (aktuálne napr. Royal Mail, Foot Locker, Sainsbury, PostNL a ďalšie),
  • 44 % podiel v spoločnosti EP Global Commerce a.s. (EPGC) – spoločnosť zastrešujúca investíciu do Metro AG,
  • 44 % podiel v spoločnosti EC Investments a.s. (ECI) – spoločnosť združujúca investície z oblasti e-commerce,
  • 40 % podiel v spoločnosti CZECH MEDIA INVEST a.s. (CMI) – spoločnosť združujúca investície z oblasti médií.

Holding ďalej odkúpi 44 % podiel v materskej spoločnosti futbalového klubu AC Sparta Praha (ACS 1893 Holding a.s.) a po vydaní súhlasného stanoviska protimonopolných úradov a veriteľov predávajúcich bude do holdingu tiež začlenený nepriamy 25 % podiel v španielskych maloobchodných reťazcoch CECOSA Supermercados, S. L. U. a CAPRABO, S.A.U.

O J&T ARCH INVESTMENTS

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., založený v decembri 2019, je novou vlajkovou loďou skupiny J&T FINANCE GROUP SE v oblasti fondového investovania. Fond je určený investorom, ktorí majú záujem nadviazať na úspechy finančnej skupiny J&T a jej partnerov.

Pre fond sú vyhľadávané investičné príležitosti najmä v oblasti neverejne obchodovaných aktív s cieľom vytvoriť vyvážené portfólio slúžiace na zhodnotenie dlhodobého rodinného majetku. Obhospodarovateľom fondu je J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ.

2. 7. 2021

Ďalšie kolo financovania pre Rohlík Group pozitívne pre cenu J&T ARCH INVESTMENTS

Spoločnosť Rohlík Group získala v novom kole financovanie od investorov 100&;nbsp;mil. EUR (cca 2,5 mld. Kč). Na navýšení kapitálu sa najviac podieľal americko-britský fond Index Ventures, ďalšími investormi sú Quadrille Capital, J&T Banka (resp. J&T Arch Investments), Enern a R2G.

Nové prostriedky sú určené na urýchlenie technologickej inovácie, na medzinárodnú expanziu a na nábor nových zamestnancov. Spoločnosť v súčasnosti pôsobí v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku, v blízkej budúcnosti má vstúpiť na nemecký trh a teraz oznámila zámer pokračovať tento rok expanziou do Rumunska, Talianska, Francúzska a Španielska. Cieľom skupiny je stať sa „popredným európskym hráčom“ v segmente rozvozu potravín.

Spoločnosť už získala na jar od skupiny investorov 190&;nbsp;mil. EUR. Súčasným navýšením kapitálu bola skupina Rohlík Group nacenená zhruba na 1,2 mld. USD. Po spomínanom jarnom kole financovania sa hodnota spoločnosti odhadovala zhruba na 700&;nbsp;mil. USD. Rýchly rast hodnoty Rohlík Group sa z pohľadu investície do nej prejaví aj na hodnote podielov, teda napríklad na hodnote podielu v rámci J&T Arch Investments, ktorá do Rohlík Group investuje. Len pripomíname, že v rámci J&T Arch Investments bol k 31. 3. 2021 podiel v e-commerce 6,5 %. Fond J&T Arch Investments síce vykonáva precenenie raz za štvrťrok a vstupuje doň viac faktorov (viac investícií), ale keďže je obchodovaný aj na pražskej burze, možno očakávať, že sa zvýšenie hodnoty podielu v Rohlík Group prejaví aj na ocenení J&T Arch Investments.

Ďalšie kolo financovania teda vnímame pozitívne nielen z pohľadu dlhopisov Rohlik Fin. 5,5/2026, ale aj z pohľadu J&T Arch Investments.

Posledná známa cena na burze po ukončení obchodovania:
27.09.2023
J&T ARCH INV EUR H 1,3100
J&T ARCH INV CZK H 1,4200

J&T ARCH INVESTMENTS

Fond, ktorý znamená investičnú životnú zmenu.

Manifest

Odvážne rozhodnutia sú cestou k úspechu. My už 25 rokov kráčame vlastnou cestou. Sme priekopníci, sme prvolezci. Ako prví objavujeme nové miesta a nové príležitosti. Často sme robili rozhodnutia a výsledky ukazujú, že správne. V našich stopách dnes kráčajú mnohí. Ďalším našim odvážnym rozhodnutím vstupujeme do veľkého sveta globálnych investícií. Fond kvalifikovaných investorov je pozvánkou aj pre Vás – buďte súčasťou nového rozmeru priekopníctva v investovaní. Teraz sa rozhodnite Vy.

AKTUALITY

26. 9. 2023

Záznam konferencie pre investorov

Zoznámte sa s výsledkami fondu za druhý štvrťrok roku 2023 a novými akvizíciami. Záznam z konferencie pre investorov, ktorá sa konala v pondelok 25. septembra 2023, a prezentáciu výsledkov môžete vidieť na adrese konference.jtarchinvestments.cz

čítať viac

25. 9. 2023

J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel druhý štvrťrok s eurovým zhodnotením 2,82 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS nadviazal na predchádzajúce silné štvrťroky a pokračoval vo veľmi solídnom raste. Druhý štvrťrok tohto roka uzavrel so zhodnotením 2,82 % v prípade eurovej triedy investičných akcií, respektíve 3,85 % v prípade korunovej triedy.

čítať viac

20. 9. 2023

Spoločný fond J&T ARCH Investments a Michala Šnobra, J&T MS 1 SICAV, ukončuje súdny spor so spoločnosťou Venator Materials PLC

Dňa 25. 7. 2023 schválil súd v Texase reštrukturalizačný plán počítajúci s tým, že veritelia sa stanú novými majiteľmi spoločnosti a akcie súčasných akcionárov budú zrušené bez náhrady.

čítať viac

20. 9. 2023

Konferencia pre investorov

Pozývame vás na videokonferenciu pre investorov fondu J&T ARCH, ktorá sa bude konať v pondelok 25. septembra 2023 od 17.00 hod. V rámci konferencie vás zoznámime s výsledkami fondu za druhý kvartál roku 2023, s novými akvizíciami a plánmi do budúcna.

čítať viac

3. 7. 2023

Oznámenie o výške primárneho úpisu J&T ARCH INVESTMENTS podfond za 2. štvrťrok 2023

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov (ďalej len „Fond“), oznamuje, že v priebehu 2. štvrťroka 2023 dosiahla výška primárneho úpisu za všetky triedy investičných akcií 66 567 300 EUR a 1 332 634 700 Kč.

čítať viac

29. 6. 2023

Záznam konferencie pre investorov

Zoznámte sa s výsledkami fondu za prvý štvrťrok roku 2023 a novými akvizíciami. Záznam z konferencie pre investorov, ktorá sa konala v stredu 28. júna 2023, a prezentáciu výsledkov môžete vidieť na adrese konference.jtarchinvestments.cz

čítať viac

26. 6. 2023

J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel prvý kvartál s eurovým zhodnotením 4,56 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel prvý štvrťrok tohto roku s rekordnými výsledkami, keď investorom priniesol zhodnotenie vo výške 4,56 % v prípade eurovej triedy investičných akcií, respektíve 5,6 % v prípade triedy korunovej.

čítať viac

22. 6. 2023

Konferencia pre investorov

Pozývame vás na videokonferenciu pre investorov nášho fondu, ktorá sa bude konať v stredu 28. júna 2023 od 17.00 hod. V rámci konferencie vás oboznámime s výsledkami fondu za prvý kvartál roku 2023, s novými akvizíciami a plánmi.

čítať viac

13. 6. 2023

J&T ARCH INVESTMENTS vydáva dividendové triedy investičných akcií

Fond J&T ARCH INVESTMENTS na konci marca upísal dividendové triedy investičných akcií (CZK HD a EUR HD), ktoré tak dopĺňajú aktuálne rastové triedy. Novopridané triedy investičných akcií sú späté s právom na výplatu dividendy, ktorá bude vyplácaná 1× za rok na základe hospodárskeho výsledku tejto triedy investičných akcií za kalendárny rok.

čítať viac

5. 6. 2023

Vyjadrenie J&T ARCH INVESTMENTS k aktuálnej situácii týkajúcej sa spoločnosti Venator Materials PLC

Fond J&T ARCH INVESTMENTS je vlastníkom 70 % investičných akcií J&T MS 1 SICAV a.s. Fond J&T MS 1 drží k dnešnému dňu 14,25 % podiel v spoločnosti Venator Materials PLC (VNTR), ktorá je jedným z najväčších výrobcov titánovej beloby a výkonnostných chemických aditív na svete s ročnými tržbami presahujúcimi 2 mld. USD.

čítať viac

5. 4. 2023

Oznámenie o výške primárneho úpisu J&T ARCH INVESTMENTS podfond za 1. štvrťrok 2023

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov („Fond“), oznamuje, že v priebehu 1. štvrťroku 2023 dosiahla výška primárneho úpisu za všetky triedy investičných akcií 10 000 000 EUR a 2 610 900 000 Kč.

čítať viac

29. 3. 2023

J&T ARCH INVESTMENTS zarobil na výkonnosti skupiny EPH a posilnil pozíciu v Moneta Money Bank

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS vo štvrtom kvartáli 2022 dosiahol najlepšie zhodnotenie minulého roka. Za pozitívnymi výsledkami stojí predovšetkým pretrvávajúca výkonnosť najväčšej investície fondu, skupiny EPH.

čítať viac

28. 3. 2023

Záznam konferencie pre investorov

Zoznámte sa s výsledkami fondu za štvrtý štvrťrok roku 2022 a novými akvizíciami.

čítať viac

22. 3. 2023

Konferencia pre investorov

Pozývame vás na videokonferenciu pre investorov nášho fondu, ktorá sa bude konať v pondelok 27. marca 2023 od 17. hodiny. V rámci konferencie vás zoznámime s výsledkami fondu za štvrtý kvartál roku 2022, s novými akvizíciami a plánmi.

čítať viac

10. 1. 2023

J&T ARCH INVESTMENTS vstupuje do poľnohospodárskeho sektora prostredníctvom financovania jednej z najväčších akvizícií posledného obdobia

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, poskytol mezanínové financovanie skupine JTZE (J&T Zemědělství a Ekologie) na nákup 10 poľnohospodárskych spoločností v Českej a Slovenskej republike. Tá sa tak stáva dvojkou na českom poľnohospodárskom trhu z pohľadu veľkosti obhospodarovanej pôdy.

čítať viac

3. 1. 2023

Záznam konferencie pre investorov

Zoznámte sa s výsledkami fondu za tretí štvrťrok roku 2022 a novými akvizíciami.

čítať viac

22. 12. 2022

J&T ARCH INVESTMENTS získal súhlas s nadobudnutím kvalifikovanej účasti na Moneta Money Bank

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, získal od Českej národnej banky súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na Moneta Money Bank.

čítať viac

20. 12. 2022

J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel tretí kvartál s objemom aktív dosahujúcim takmer 29 miliárd korún a výkonom za posledných dvanásť mesiacov 7,5

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel tretí štvrťrok roku 2022 s objemom aktív dosahujúcim takmer 29 miliárd korún a stále sa drží na poprednej pozícii medzi najväčšími FKI v Česku a na Slovensku.

čítať viac

16. 12. 2022

Konferencia pre investorov

Pozývame vás na videokonferenciu pre investorov nášho fondu, ktorá sa bude konať vo štvrtok 22. decembra 2022 od 17. hodiny.

čítať viac

25. 11. 2022

J&T Arch Investments hlavným partnerom konferencie E15

Investície, optimálna správa portfólia v súčasnosti a hľadanie ciest, kam ďalej...

čítať viac

9. 11. 2022

„Budovanie Arch mi dáva zmysel,“ hovorí Patrik Tkáč vo výnimočnom rozhovore v novembrovom čísle časopisu Forbes

Patrik Tkáč nie je z tých, ktorí sa objavujú často v médiách, niekoľkostránkový článok v magazíne Forbes je teda jedinečný nielen rozsahom, ale poskytuje exkluzívny pohľad do sveta J&T.

čítať viac

3. 10. 2022

J&T ARCH INVESTMENTS dosiahol dohodu s ostatnými akcionármi fondu J&T ALLIANCE týkajúcu sa zvýšenia miery maximálneho zhodnotenia

čítať viac

27. 9. 2022

Záznam konferencie pre investorov

Zoznámte sa s výsledkami fondu za prvý štvrťrok roku 2022 a novými akvizíciami.

čítať viac

27. 9. 2022

J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel druhý kvartál s objemom aktív vyše miliardy eur a výkonom za posledných dvanásť mesiacov 9,4 %

A definitívne tak potvrdil svoju pozíciu medzi najväčšími FKI v Česku a na Slovensku.

čítať viac

30. 6. 2022

J&T ARCH INVESTMENTS sa stáva akcionárom Moneta Money Bank a bude žiadať ČNB o súhlas s nadobudnutím kvalifikovanej účasti

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, kupuje 9,99 % podiel Moneta Money Bank od Petrus Advisers, ktorý o predaji svojho podielu informoval pred niekoľkými dňami.

čítať viac

28. 6. 2022

Záznam: Konferencia pre investorov

Zoznámte sa s výsledkami fondu za prvý štvrťrok roku 2022 a s novými akvizíciami.

čítať viac

22. 6. 2022

J&T ARCH INVESTMENTS si za prvý štvrťrok roku 2022 pripísal zhodnotenie vo výške 2,92 %, za posledný rok tak investície zhodnotil o 13,4 %

V prvom kvartáli tohto roku sa korunová trieda investičných akcií zhodnotila o 2,92 % na 1,1940 Kč, hodnota investičnej akcie v eurovej triede si za rovnaké obdobie pripísala 2,28 % a uzatvorila štvrťrok na hodnote 1,1825 eura.

čítať viac

16. 6. 2022

SKUPINA ROHLIK GROUP ÚSPEŠNE DOKONČILA INVESTIČNÉ KOLO D V HODNOTE 220 MILIÓNOV EUR

Hlavným investorom investičného kola D je investičná spoločnosť Sofina Partners. Väčšinový vlastník Tomáš Čupr spoločne s významnými súčasnými investormi, medzi ktorých patrí aj J&T ARCH INVESTMENTS, participovali v rámci investičného kola D tiež.

čítať viac

30. 5. 2022

J&T spolu s Michalom Šnobrom zakladajú nový fond a investujú do chemického priemyslu

Investičný fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS spolu s Michalom Šnobrom, významným českým investorom, zakladajú private equity fond J&T MS 1 SICAV, s ktorým spoločne investujú do poprednej svetovej chemickej spoločnosti Venator Materials PLC, obchodovanej na newyorskej burze NYSE.

čítať viac

17. 5. 2022

Záznam z konferencie pre investorov

V pondelok 16. mája 2022 prebehla konferencia pre investorov fondu, na ktorej sa prezentovali nielen výsledky fondu za rok 2021, ale aj posledná akvizícia fondu.

čítať viac

4. 4. 2022

J&T ARCH INVESTMENTS za posledných 12 mesiacov takmer strojnásobil svoj objem a investorom priniesol zhodnotenie vo výške 12,54 %

čítať viac

1. 4. 2022

Úspešný predaj podielu Mall Group a WE|DO

Spoločnosť Allegro, najpopulárnejšia nákupná platforma v Poľsku a jeden z desiatich najväčších internetových obchodov na svete, dokončila prevzatie spoločností MALL Group a WE|DO.

čítať viac

18. 1. 2022

Fond J&T ARCH INVESTMENTS pokoril infláciu. Vyniesol 12,17 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel tretí kvartál tohto roku s aktívami vo výške 9,7 miliardy korún.

čítať viac

23. 12. 2021

J&T ARCH INVESTMENTS za posledných 12 mesiacov zhodnotil majetok investorom o 12,17 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel tretí kvartál tohto roku s aktívami vo výške 9,7 miliardy korún.

čítať viac

13. 9. 2021

J&T ARCH INVESTMENTS po roku fungovania zhodnotil majetok investorom o 10,18 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel druhý kvartál tohto roku s aktívami vo výške 7,36 miliardy korún.

čítať viac

17. 8. 2021

J&T ARCH INVESTMENTS dokončil investíciu do holdingu J&T CAPITAL PARTNERS

A získava tak nepriamu angažovanosť na spoločných projektoch investorského tandemu Tkáč & Křetínský.

čítať viac

2. 7. 2021

Ďalšie kolo financovania pre Rohlík Group pozitívne pre cenu J&T ARCH INVESTMENTS

Spoločnosť Rohlík Group získala v novom kole financovanie od investorov 100 mil. EUR (cca 2,5 mld. Kč).

čítať viac

O FONDE

Vitajte vo svete J&T.
Vo svete spoluvlastníctva s  nami,
našimi partnermi, rodinami, klientmi a priateľmi.

Fond ARCH je výsledkom našej dlhodobej investičnej filozofie. Ísť bok po boku, v spoločnosti lídrov česko-slovenského biznisu a spoluinvestovať do ich osobných a výnimočných projektov.

Je postavený na dlho budovaných partnerstvách a ťaží zo vzájomnej dôvery, ktorú sa nám za viac než 25 rokov podarilo vybudovať.

Ako investujeme?

So silným partnerom

Za takmer štvrťstoročie sme v J&T vyrástli do ekosystému, ktorý vie rozvinúť akýkoľvek projekt. Našim klientom dokážeme zabezpečiť akciový kapitál, mezanínový dlh, zabezpečený úver či vydať dlhopisy. Skrátka, čo je potrebné. Vďaka nášmu know-how a dlhodobo budovaným vzťahom máme možnosť podieľať sa na unikátnych príležitostiach. Naša finančná sila nám navyše umožňuje projekty podporiť, nech už je situácia na trhu akákoľvek.

Do bežne nedostupného

Vďaka J&T ARCH INVESTMENTS sa investori môžu stať súčasťou rokmi budovaných partnerstiev a investovať do príležitostí, ku ktorým by sa na bežnom trhu nedostali. Súčasťou fondu sú aj spoločnosti, ktoré nie sú verejne obchodovateľné. Prostredníctvom nás však majú investori možnosť podieľať sa na ich úspechu.

Bez obmedzenia

Zakladáme si na flexibilite a slobode investičného rozhodovania. Preto sme fond J&T ARCH INVESTMENTS vytvorili tak, aby mohol investovať do najširšieho možného spektra príležitostí. Nebrzdí nás byrokracia ani dlhé rozhodovacie procesy. Investujeme dlhodobo aj krátkodobo, dlhom alebo ekvitou, ale vždy tam, kde vidíme príležitosť. Našu investičnú stratégiu sme si overili viac ako 20 rokmi úspechov.

S likviditou

J&T ARCH INVESTMENTS svojim investorom umožňuje dva druhy obchodovania s investičnými akciami. Okrem bežného nákupu cez pokyn k úpisu je možné akcie navyše obchodovať denne aj na pražskej burze. Zatiaľ čo cena cez pokyn zodpovedá oceneniu majetku fondu investičnej spoločnosti a spätný odkup akcií môže byť zaťažený odkupnými lehotami alebo zrážkami, cena na burze je daná očakávaním trhu, transakcia však prebehne bez čakania na termín spätného odkupu a bez prípadných výstupných zrážok.

Donekonečna

Fond J&T ARCH INVESTMENTS sme postavili tak, aby netrpel neduhom bežných private equity fondov. Portfólio nebudeme musieť odpredávať pod cenu len preto, že fondu sa končí obdobie, na ktoré bol založený. Investície môžeme vo fonde držať tak dlho, kým mu budú prinášať výnos alebo kým nenájdeme investíciu inú, ešte výhodnejšiu.

Vývoj hodnoty fondu

Od vstupu na burzu
6 mesiacov
3 mesiace
1 mesiac
Vybraté obdobie
-
-

Cena akcií vyhlasovaná štvrťročne investičnou spoločnosťou

Posledná vyhlásená cena investičnou spoločnosťou 30. 06. 2023
EUR H1,2828
EUR HD51,4246
CZK H1,3856
CZK HD1 037,6487

Uvedený graf zobrazuje históriu aktuálnych hodnôt investičných akcií fondu od jeho založenia (júl 2020). S investovaním do fondov sú spojené riziká, informácie nájdete v štatúte fondu alebo tu.

Uvedený graf zobrazuje históriu aktuálnych hodnôt investičných akcií fondu od jeho založenia (júl 2020). S investovaním do fondov sú spojené riziká, informácie nájdete v štatúte fondu alebo tu.

Portfólio fondu k 30. 6. 2023

close
Energetika
Inštrumenty peňažného trhu
Bankovníctvo a Finančné služby
Pozemky a development
E-commerce
Maloobchod
Profesionálny šport
Poľnohospodárstvo
Hotovosť a ostatné
Ostatné (IT a školstvo)
23.4
%

Energetika

53.7
%

Energetika

Investíciu v sektore energetiky predstavuje nepriama expozícia na 44 % podiel v spoločnosti Energetický a priemyselný holding („EPH“), ktorú realizujeme cez investíciu do fondu J&T ALLIANCE, a menšinový podiel v skupine ČEZ, ktorý držíme cez JTFG FUND I.

EPH je popredná stredoeurópska energetická skupina, ktorej portfólio pokrýva celý energetický reťazec od ťažby uhlia cez tranzit a skladovanie zemného plynu, výrobu elektriny a tepla až po distribúciu energií konečnému zákazníkovi. Holding je aktívny na celom rade trhov vrátane Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Talianska, Spojeného kráľovstva, Írska alebo Francúzska.

Skupina ČEZ sa zaoberá ťažbou uhlia a výrobou, distribúciou a predajom energií koncovým zákazníkom. ČEZ je najväčším výrobcom elektriny v Českej republike.

Inštrumenty peňažného trhu

13
%

Inštrumenty peňažného trhu

Inštrumenty peňažného trhu predstavujú zmenky emitované spoločnosťou J&T Private Equity B.V. Zmenky sú splatné najneskôr do 12 mesiacov a slúžia na riadenie likvidity fondu.

Bankovníctvo a Finančné služby

7.1
%

Bankovníctvo a Finančné služby

Investíciu do sektora bankovníctva a finančných služieb predstavuje priama investícia do Moneta Money Bank, ktorá so svojimi dcérskymi spoločnosťami patrí medzi vedúcich a rastúcich poskytovateľov bankových a finančných služieb českým domácnostiam, živnostníkom a malým a stredným firmám. Ďalej do tohto sektora patrí nepriama investícia do investičného fondu Petrus Advisers Special Situations Fund prostredníctvom fondu JTFG FUND I. Ide o akciový fond s long/short investičnou stratégiou zameraný na európske verejne obchodované akcie.

Pozemky a development

6.9
%

Pozemky a development

Investície v developmente realizujeme cez fond J&T PROPERTY OPPORTUNITIES. Fond vlastní podiel v spoločnosti Colorizo Investments, ktorá je 50 % investorom logistického projektu v Ostrave-Mošnove. Fond ďalej investuje do výstavby retailových parkov v Lipníku nad Bečvou, Humpolci, Úpici, slovenskom meste Bytča a spoluvlastní tiež pozemky pre rezidenčný projekt pri slovenskom meste Sliač. J&T ALLIANCE vlastní podiel v spoločnosti EP Real Estate, ktorá spravuje a rozvíja nehnuteľný majetok pôvodne vlastnený spoločnosťami zo skupiny EPH.

E-commerce

6.5
%

E-commerce

Investície do sektora e-commerce predstavujú nepriamu expozíciu na 4,17 % podiel v spoločnosti Rohlik Group, ktorú realizujeme cez investíciu do fondu JTFG Fund I, a nepriamu expozíciu na 44 % podiel v spoločnosti EC Investments, ktorá vlastní majoritné podiely v spoločnostiach Heureka, Košík.cz, DoDo alebo FAST ČR, ktorú realizujeme prostredníctvom fondu J&T ALLIANCE.

Maloobchod

4.3
%

Maloobchod

Investície do sektora maloobchodu predstavujú nepriamu expozíciu na spoločnosť Terno real estate, ktorú realizujeme cez investíciu do fondu Sandberg Investment Fund SICAV, resp. jeho podfond Sandberg Private Equity 2 Fund, a nepriamu expozíciu na 25 % podiel v spoločnosti SUPRATUC2020, ktorú realizujeme vďaka fondu J&T ALLIANCE. Supratuc2020 je spoločný podnik s poprednou španielskou maloobchodnou skupinou Eroski. Supratuc2020 je jednotkou v predaji potravín na Baleárskych ostrovoch a patrí medzi štyri najväčšie reťazce v Katalánsku.

Profesionálny šport

3.2
%

Profesionálny šport

Investíciu v sektore profesionálneho športu predstavuje nepriama expozícia na 44 % podiel v spoločnosti 1890s holdings, ktorý vlastní 26,98 % podiel v anglickom futbalovom klube West Ham United, a 99,9 % podiel v českom futbalovom klube AC Sparta Praha. Realizujeme ju prostredníctvom fondu J&T ALLIANCE.

Poľnohospodárstvo

3
%

Poľnohospodárstvo

Investíciu do poľnohospodárstva realizujeme prostredníctvom fondu J&T AGRICULTURE, ktorý poskytol mezanínovej skupine J&T Poľnohospodárstvo a Ekológia (JTZE) s cieľom akvizície spoločností Spearhead Czech a Spearhead Slovakia.

Hotovosť a ostatné

1.8
%

Hotovosť a ostatné

Ostatné (IT a školstvo)

0.5
%

Ostatné (IT a školstvo)

Ostatné zahŕňa sektory IT, špeciálnej chémie a školstva.

Investície v sektore IT predstavujú nepriame expozície na minoritné podiely v spoločnostiach TITANS freelancers, Daktela, Quantox Technology DOO Čačak a Green Fox Academy, ktoré realizujeme prostredníctvom investície do fondu Sandberg Investment Fund II.

Investíciu do sektora špeciálnej chémie realizujeme nepriamo cez fond J&T MS 1 a predstavuje ju minoritný v poprednom svetovom výrobcovi titánovej bieloby a chemických aditív, spoločnosti Venator Material PLC, ktorá je obchodovaná na newyorskej burze NYSE.

Investíciu v sektore školstva predstavuje nepriama expozícia na 23 % podiel v spoločnosti JK Education, ktorú realizujeme investíciou do fondu JTFG Fund I.

close
J&T ALLIANCE
Zmenky J&T Private Equity
Moneta Money Bank
Sandberg Private Equity 2 Fund
JTFG FUND I
J&T AGRICULTURE
J&T PROPERTY OPPORTUNITIES
Hotovosť a ostatné
Sandberg Investment Fund II
Sandberg Private Equity 1 Fund
23.4
%

J&T ALLIANCE

67.5
%

J&T ALLIANCE

Jedinou investíciou fondu J&T ALLIANCE je minoritný podiel v holdingovej spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS (JTCP). JTCP vlastní 44 % podiely v spoločnostiach Energetický a priemyselný holding (EPH), EC Investments (ECI) a 1890s holdings a taktiež investovala do nepriameho 25 % podielu v spoločnosti SUPRATUC2020. Naša investícia do J&T ALLIANCE je realizovaná prostredníctvom špeciálnej triedy tzv. investorských investičných akcií, ktoré nám poskytujú čiastočnú ochranu pred prepadom hodnoty výmenou za vzdanie sa výnosu prevyšujúceho 15,29 % p. a. (platí pre rok 2023).

Zmenky J&T Private Equity

13
%

Zmenky J&T Private Equity

Ako nástroj na riadenie voľnej likvidity využíva fond zmenky spoločnosti J&T Private Equity B.V so splatnosťou do jedného roka.

Moneta Money Bank

6.5
%

Moneta Money Bank

Prostredníctvom svojej 100 % dcérskej spoločnosti MYTHESSA HOLDINGS LIMITED držíme v MONETA Money Bank 10,45 % podiel, ktorý sme nadobudli kombináciou nákupu z trhu a priameho obchodu s fondom Petrus Advisers.

Moneta Money Bank je čisto česká banka, ktorej akcie sú obchodovateľné na burze. So svojimi dcérskymi spoločnosťami patrí medzi vedúcich a rastúcich poskytovateľov bankových a finančných služieb českým domácnostiam, živnostníkom a malým a stredným firmám.

Sandberg Private Equity 2 Fund

2.9
%

Sandberg Private Equity 2 Fund

Fond Sandberg Investment Fund SICAV a jeho podfond Sandberg Private Equity 2 Fund vlastní 100 % podiel v spoločnosti TERNO real estate. Tá na Slovensku prevádzkuje maloobchodnú sieť viac ako 150 predajní pod značkami KRAJ, Terno a Moja Samoška.

JTFG FUND I

2.7
%

JTFG FUND I

Fond JTFG FUND I vlastní minoritné podiely v internetovom obchode s potravinami a rozvozom jedla, skupine Rohlik Group, energetickej skupine ČEZ, vzdelávacej skupine JK Education, ďalej drží podiel v investičnom fonde Petrus Advisers Investment Inc.

J&T AGRICULTURE

2.6
%

J&T AGRICULTURE

Prostredníctvom fondu J&T AGRICULTURE sme vstúpili do poľnohospodárskeho sektora. J&T AGRICULTURE poskytol skupine J&T Poľnohospodárstvo a Ekológia (JTZE) mezanínový úver na akvizíciu spoločností Spearhead Czech a Spearhead Slovakia.

J&T PROPERTY OPPORTUNITIES

2.2
%

J&T PROPERTY OPPORTUNITIES

Fond J&T PROPERTY OPPORTUNITIES investuje do developerských projektov, vlastní podiel v spoločnosti Colorizo Investments, ktorá je 50 % investorom logistického projektu v Ostrave-Mošnove. Fond ďalej investuje do výstavby retailových parkov v Lipníku nad Bečvou, Bystřici pod Hostýnem, Humpolci, Úpici, slovenskom meste Bytča a spoluvlastní tiež pozemky pre rezidenčný projekt pri slovenskom meste Sliač.

Hotovosť a ostatné

1.9
%

Hotovosť a ostatné

Sandberg Investment Fund II

0.4
%

Sandberg Investment Fund II

Fond Sandberg Investment Fund II investuje do podielov v spoločnostiach s rastovým potenciálom v sektoroch IT, telco, fintech, poľnohospodárstvo, vzdelávanie a retail. Vlastní minoritné podiely v IT spoločnostiach TITANS freelancers, Daktela a Quantox Technology DOO Čačak, 80 % podiel v Green Fox Academy a 70 % podiel vo výrobcovi a predajcovi sedacích súprav a domáceho nábytku na mieru Phase Group.

Sandberg Private Equity 1 Fund

0.4
%

Sandberg Private Equity 1 Fund

J&T MS 1 je fond založený Michalom Šnobrom a skupinou J&T. Jeho jedinou investíciou je minoritný podiel v poprednom svetovom výrobcovi titánovej bieloby a chemických aditív, spoločnosti Venator Materials PLC.

close
Podiely v súkromných firmách (Private equity)
Inštrumenty peňažného trhu
Verejne obchodované akcie
Dlhové financovanie (Private debt)
Hotovosť a ostatné
23.4
%

Podiely v súkromných firmách (Private equity)

74.8
%

Podiely v súkromných firmách (Private equity)

Investície do podielov v súkromných firmách držíme cez fondy J&T ALLIANCE, Sandberg Private Equity 2 Fund, Sandberg Investment Fund II, J&T PROPERTY OPPORTUNITIES, J&T AGRICULTURE a JTFG FUND I okrem ČEZ-u a Petrus Advisers Investment Inc.

Inštrumenty peňažného trhu

13
%

Inštrumenty peňažného trhu

Zahŕňajú investície do krátkodobých zmeniek J&T Private Equity.

Verejne obchodované akcie

7.4
%

Verejne obchodované akcie

Investície do akcií verejne obchodovaných firiem zahŕňajú ČEZ (CEZ.PR), Moneta Money Bank (MONET.PR), Venator Materials PLC (VNTR) a nepriamo aj Petrus Advisers Special Situations Fund a Allegro (ALE: WA).

Dlhové financovanie (Private debt)

3
%

Dlhové financovanie (Private debt)

Investícia prostredníctvom poskytnutia dlhového financovania zahŕňa fond J&T AGRICULTURE.

Hotovosť a ostatné

1.8
%

Hotovosť a ostatné

Investičný výbor

Patrik Tkáč

Predseda investičného výboru

Spoluzakladateľ bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE, predseda predstavenstva J&T BANKY, investor a spolumajiteľ významných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, v oblasti private equity, energetiky, médií, e-commerce a maloobchodu.

Štěpán Ašer

Člen investičného výboru

Člen predstavenstva a generálny riaditeľ J&T BANKY zodpovedný za strategický rozvoj banky. Člen vrcholového vedenia J&T FINANCE GROUP SE.

Igor Kováč

Člen investičného výboru

Člen predstavenstva a finančný riaditeľ J&T BANKY zodpovedný za finančné riadenie a za aktivity v Chorvátsku. Člen vrcholového vedenia J&T FINANCE GROUP SE.

Anna Macaláková

Členka investičného výboru

Riaditeľka J&T BANKY na Slovensku, členka predstavenstva J&T BANKY, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s.

Adam Tomis

Člen investičného výboru

Investičný riaditeľ J&T zodpovedný za nebankové investície skupiny, zastávajúci tiež pozíciu člena dozorných rád v spoločnostiach Tatry mountain resorts, EP Global Commerce a E-Commerce and Media Investments.

Pavel Hlaváček

Člen investičného výboru

Investičný manager J&T zodpovedný predovšetkým za nebankové investície skupiny a portfólio manažér J&T ARCH INVESTMENTS.

INFORMÁCIE PRE INVESTOROV

Základné informácie

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, bol založený v Českej republike vo forme akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním. Jeho obhospodarovanie podlieha dohľadu Českej národnej banky. Pri jeho správe spolupracujeme s renomovanými partnermi a poradcami.

Právna forma
akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním (SICAV)
Sídlo
Česká republika
Zakladateľ
J&T Finance Group SE
Obhospodarovateľ
J&T Investiční společnost, a.s.
Audítor
KPMG
Depozitár
UniCredit Bank
Dohľad
Česká národná banka
Trvanie fondu
fond na neurčitý čas
Investičný horizont
minimálne 5 rokov
Oceňovanie fondu
štvrťročne
Minimálna investícia
ekvivalent 125 000 EUR alebo 1 milión Kč pri splnení testu vhodnosti
Kategória klienta
neprofesionálny (retail) klient, ktorý je kvalifikovaným investorom, prípadne profesionálny klient alebo spôsobilá protistrana
Znalosti a skúsenosti
informovaný, skúsený
Investičný cieľ
rast alebo ochrana a rast
Schopnosť niesť straty
áno
Tolerancia rizika
minimálne 6
Kompletné informácie o fonde

viac informácií

Kalendár pre investorov

Výsledky fondu v 2. štvrťroku 2023 1)


Zverejnenie hodnoty investičných akcií k 30. 6. 2023
štvrtok, 21. 9. 2023
Zverejnenie štvrťročnej správy investorom
piatok, 22. 9. 2023
Konferencia pre investorov
pondelok, 25. 9. 2023 o 17:00 h
1) predbežné termíny, ktoré sa môžu zmeniť

K stiahnutiu

KONTAKTY

 

J&T INVESTMENTS SICAV a.s.

Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky - distribútor

Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava

Telefón
+421 800 900 500
+421 232 607 187

Email
info@jtbanka.sk

UPOZORNENIE

Uvedené údaje sú len informatívne. Uvedený graf zobrazuje históriu aktuálnych hodnôt investičných akcií fondu od jeho založenia (jún 2020). S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy sú uvádzané v hrubých hodnotách. Výnos pre investora v cudzej mene sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania menových  kurzov.

Uvedený materiál predstavuje zhrnutie J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s., ako obhospodarovateľa investičného fondu kvalifikovaných investorov, ktorý vychádza z aktuálne dostupných informácií v čase jeho zhotovenia. Fond je fondom kvalifikovaných investorov podľa zákona č. 240/2013 Zb. a jeho akcionárom sa môže stať výhradne kvalifikovaný investor podľa § 272 tohto zákona. Žiadna z informácií uvedených v tomto oznámení nie je mienená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčania alebo investičné poradenstvo. Materiál nie je návrhom na uzavretie zmluvy ani ponukou na kúpu či na úpis. Oznámenie má iba informatívny charakter a jeho účelom je poskytnúť investorom základné informácie. Účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho komplexné zhrnutie. Štatút fondu je k dispozícii na webových stránkach administrátora www.jtis.cz. Informácie o očakávanom výnose nie sú spoľahlivým ukazovateľom skutočnej budúcej výkonnosti. Pre získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť najmä poplatky a prípadnú mieru zdanenia, ktorá závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť.

© 2023 J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.